Oglaševanje na akcijo

Partnerski (affiliate) marketing oziroma oglaševanje na akcijo je v svetu uveljavljena in zelo uporabljena oblika spletne promocije,  v kateri spletni oglaševalci (razna podjetja, ki za svojo promocijo uporabljajo tudi svetovni splet) plačajo založnikom (lastnikom spletnih mest, ki promovirajo oglaševalca) le za dejanske rezultate – opravljen in plačan nakup oziroma dosežen določen cilj (izpolnjen kontaktni obrazec, anketa,...)


Oglaševalci v AdMundus vnesete tekstovne ali grafične oglase, ki jih AdMundus učinkovito razporeja in objavlja na založniških spletnih mestih.

Prikazi in kliki na oglase so brezplačni, v primeru uspešno opravljene akcije na oglaševalčevi spletni strani pa je založnik nagrajen s provizijo od opravljenega nakupa ali vnaprej določenim fiksnim zneskom za dosežen cilj.

To načelo »plačilo po učinku« je bistvo modernega oglaševalskega odnosa, ki tveganje enakomerno prenaša na oba partnerja, založnika in oglaševalca, in skrbi, da so njuni interesi popolnoma usklajeni, saj sta oba nagrajena od rezultatov skupnih naporov.

AdMundus sedaj oglaševanje na akcijo kot prva oglaševalska mreža omogoča tudi v Sloveniji.

AdMundus

AdMundus d.o.o

Stare Črnuce 16

1000 Ljubljana


T 01 561 22 80

I info@admundus.com

W www.admundus.com