Oglaševanje na klik

Oglaševanje na klik je v Sloveniji že dodobra uveljavljena oblika spletnega oglaševanja. Tudi oglaševanje na klik deluje po načelu »plačilo po učinku«, saj je prikaz oglasa brezplačen, plača se le vsak klik na prikazan oglas. Oglaševalec tako nagradi založnika samo takrat, kadar nekdo iz založnikovega spletnega mesta pride na oglaševalčevo spletno mesto.

AdMundus pa tudi na področje oglaševanja na klik prinaša nekatere novosti in izboljšave:

Hitro in enostavno

Namesto najbolj razširjenega kontekstualnega ciljanja oglasov AdMundus uporablja unikaten algoritem za izbiro najbolj primernih oglasov za dano spletno stran in obiskovalca, ki za svoje delovanje ne potrebuje ključnih besed. To olajša delo oglaševalcem, ki se lahko sedaj bolj posvetite vsebini in izgledu oglasov, ter z njuno kombinacijo naslavljte in določate svojo ciljno publiko.

Avkcijski sistem določanja cene klika

AdMundus je tudi edina slovenska oglaševalska mreža, ki oglaševalcem omogoča, da sami določite (najvišjo) ceno klika, po kateri želite oglaševati. Dejansko ceno za vsak posamični klik izračuna AdMundusov algoritem za ciljanje oglasov za vsak prikaz oglasa posebej, odvisna pa je od največje cene, ki ste jo pripravljeni plačati, in od cen ostalih oglaševalcev. Dejanska cena klika bo za en euro-cent večja od največje cene vašega konkurenta. To pomeni, da za vas optimiziramo ceno prikaza vašega oglasa tako, da ste vedno na prvem mestu za najmanjšo možno ceno.

Z višanjem cene klika se bodo, na za vaše oglase najbolj relevantnih spletnih mestih, vaši oglasi prikazovali pogosteje. Posledično boste dosegli številčno večjo, a vseeno ozko ciljano in primerno publiko. Več prikazanih oglasov bo povečalo in pospešilo tok obiskovalcev na vaše spletno mesto.

AdMundus

AdMundus d.o.o

Stare Črnuce 16

1000 Ljubljana


T 01 561 22 80

I info@admundus.com

W www.admundus.com